Logga in
Användarnamn Lösenord
Information
Välkommen till databasen X-gårdar, en databas som dels är en snabbinventering av hälsingegårdar och dels också skall hålla samman uppgifter från och hänvisningar till många olika källor om hälsingegårdarna.

De flesta gårdar i databasen har bara översiktliga uppgifter inlagda, för ett mindre antal finns uppgifter om enskilda hus och enskilda rum också inlagda, tillgängliga efter behörighet. Uppgifter om källor och händelser läggs in efterhand. Så småningom hoppas jag att denna databas skall bli ett innehållsrikt och bildrikt uppslagsverk om hälsingegårdarna!

Om du har läsbehörighet kan du söka dig fram till uppgifter om enskilda gårdar eller grupper av gårdar, alla grunddata som finns inlagda om gårdarna är sökbara. Du kan skriva ut rapporter med innehållet i databasen. Skrivbehörighet tilldelas dem som skall lägga till eller ändra uppgifter i databasen.

Administratörsbehörighet, vari ingår att tilldela behörigheter eller lägga in större mängder uppgifter i databasen och att bygga om och förbättra den har:
  • Teknik, koppling till hälsingegårdarnas hemsida: Andreas Hagman, (e-post: andreas.hagman@regiongavleborg.se)

  • Databasens innehåll, redigering och behörigheter: Erik Nordin, (e-post: erik.nordin@live.se, telefon: 0706-71 55 17).

  • Frågor om databasens teknik kan besvaras även av Anders Ekman (e-post: anders.m.ekman@gmail.com) som också har konstruerat den IT-baserade versionen av databasen som du nu besöker.

Hör av er i första hand till mig om ni har frågor om databasen och dess innehåll.

Erik Nordin